Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับปฐมวัย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ข้อความ และ สถานที่กลางแจ้ง

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ประธานการจัดงานได้กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี คือ นายปัญญา มีธรรม ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ซึ่งการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 13 แห่ง รายกายแข่งขันทักษะวิชาการทั้งหมด 17 รายการ

................................................................................................................................................

ผู้บริหาร

t 001 Copy
http://www.nattawantour.com/user_img/65.jpg


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ปี พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ

ราคาน้ำมันวันนี้


 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
109 หมู่ 14 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 0 4275 4021

ติดต่อหน่วยงานภายใน

0  4275  4021-ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล
0  4275  4021-ต่อ 22 กองคลัง
0  4275  4021-ต่อ 32 กองช่าง
0  4275  4021-ต่อ 42 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0  4275  4021-ต่อ 52 กองการศึกษา
0  4275  4021- กองสวัสดิการสังคม
0  4275  4021- กองส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือ