Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ทำเนียบผู้บริหาร

 

  

 

 นายเสวียน วันดี

ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ

ตั้งแต่ พ.ศ 2543 - 2551

 

นายกามนิษฐ  คำพรมมา

ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ

ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2551 - 11 ตุลาคม 2555

   

 

นายชัย  สุริรมย์

ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน


 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
109 หมู่ 14 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 0 4275 4021

ติดต่อหน่วยงานภายใน

0  4275  4021-ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล
0  4275  4021-ต่อ 22 กองคลัง
0  4275  4021-ต่อ 32 กองช่าง
0  4275  4021-ต่อ 42 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0  4275  4021-ต่อ 52 กองการศึกษา
0  4275  4021- กองสวัสดิการสังคม
0  4275  4021- กองส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือ