Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ราคากลางปรับปรุงประปา เขียนโดย Super User 13
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา เขียนโดย Super User 32
รายชื่อผู้ซื้อแบบ เขียนโดย Super User 27
งานการเงิน เขียนโดย Super User 65
สำนักปลัด เขียนโดย Super User 312
หัวหน้าส่วนราชการ เขียนโดย Super User 120
สมาชิกสภาเทศบาล เขียนโดย Super User 120
คณะผู้บริหาร เขียนโดย Super User 148
รายชื่อคณะกรรมการชุมชน เขียนโดย Super User 102
อัตรากำลัง เขียนโดย Super User 102

หมวดหมู่รอง


 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
109 หมู่ 14 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 0 4275 4021

ติดต่อหน่วยงานภายใน

0  4275  4021-ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล
0  4275  4021-ต่อ 22 กองคลัง
0  4275  4021-ต่อ 32 กองช่าง
0  4275  4021-ต่อ 42 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0  4275  4021-ต่อ 52 กองการศึกษา
0  4275  4021- กองสวัสดิการสังคม
0  4275  4021- กองส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือ