DATA-CENTER

SERVICE ONLINE

 

 

 

 

 isonline


 

 

โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
12 สิงหามหาราชินี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายกมนทัต ยลพันธ์   
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 เวลา 00:49 น.

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 เวลา 01:00 น. )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายกมนทัต ยลพันธ์   
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2018 เวลา 04:09 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
ปฎิบัติงาน งานให้คำปรึกษา
รับสมัคร วันที่ 6 - 17 ส.ค. 61

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2018 เวลา 04:24 น. )
 
รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2018 เวลา 06:03 น.

รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน

 
รับประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ประจำปี2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย rungnapa   
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2018 เวลา 07:36 น.

วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ โดย พญ.ณัฐปภัสร์  บัวบาน รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ร่วมต้อนรับคณะประเมินจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 อุดรธานี ในการรับประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล และระบบสุขศึกษาในโรงพยาบาล

 
ประกาศโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ เรื่องนโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย rungnapa   
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:35 น.

ประกาศโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ เรื่องนโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

 
ซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ประจำปีงบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย rungnapa   
วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:02 น.

วันที่ 5 เมษายน 2561 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จัดโครงการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ2561 และสมมุติสถานการณ์เพลิงไหม้ขึ้น บริเวณด้านหลังห้องคลอด ตึกร่มโพธิ์ มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องเคลื่อนย้ายออกจากตึก รวมทั้งอุปกร์ทางการแพทย์ ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ จำลองเหตุการณ์ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง มีทีมดับเพลิง ทีมจราจร ทีมช่วยเหลือผู้ป่วย ฯลฯ และได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลตองโขบ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ โดยมีแพทย์หญิงณัฐปภัสร์  บัวบาน ผอ.รพ.โคกศรีสุพรรณ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อกระตุ้นและเตรียมความพร้อมของบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความรู้ ทักษะ ในการป้องกันเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติของโรงพยาบาลแก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:37 น. )
 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018 เวลา 08:44 น.

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf
Download this file (2.pdf)2.pdf
Download this file (3.pdf)3.pdf
Download this file (EB10.2.pdf)EB10.2.pdf
 
การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ท้บซ้อน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018 เวลา 08:39 น.

การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ท้บซ้อน

Attachments:
Download this file (EB9.4.pdf)EB9.4.pdf
Download this file (Scan_0001.pdf)Scan_0001.pdf
 
การประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018 เวลา 08:34 น.

การประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

Attachments:
Download this file (EB9.3(1).pdf)EB9.3(1).pdf
Download this file (EB9.3.pdf)EB9.3.pdf
 
การจัดทำคู่มือเกี่ยวกัยการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย rungnapa   
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018 เวลา 08:27 น.

การจัดทำคู่มือเกี่ยวกัยการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

http://183.88.239.97:8080/2015/

 
การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018 เวลา 08:14 น.

การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf
Download this file (2.pdf)2.pdf
Download this file (3.pdf)3.pdf
Download this file (EB9.1.pdf)EB9.1.pdf
 
การดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและเผยแพร่สาธารณชนทราบ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018 เวลา 07:51 น.

การดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและเผยแพร่สาธารณชนทราบ

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf
Download this file (2.pdf)2.pdf
Download this file (EB8.4.pdf)EB8.4.pdf
 
การกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018 เวลา 07:42 น.

การกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf
Download this file (2.pdf)2.pdf
Download this file (EB8(2).pdf)EB8(2).pdf
 
การดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018 เวลา 07:35 น.

การดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบ ปีงบประมาณ2561

 


หน้า 1 จาก 9
joomla templateinternet security reviews

WHO'S ONLINE

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้บริหาร

 

นางสาวณัฐปภัสร์ บัวบาน

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ รพ.โคกศรีสุพรรณ

ข้อเสนอแนะการบริการ

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ผู้ป่วยใน IPD (Admit)

เบอร์โทรศัพท์

EMS 1669

อุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.โคกศรีสุพรรณ
โทร. 042-766105

สถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
โทร. 042-766092

เทศบาลเมืองสกลนคร

โทร.042-711707

เทศบาลตำบลตองโขบ

โทร.042-766225

การไฟฟ้าอำเภอโคกศรีสุพรรณ

โทร.042-766306

อบต.แมดนาท่ม

โทร.042701625

ผู้มารับบริการ วันนี้

เวลา ณ ขณะนี้

ระบบพิกัดภูมิศาสตร์

dfsdfasdfsadf

ต้องการให้ IT ช่วยเหลือ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้109
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้181
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา335
mod_vvisit_counterเดือนนี้682
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา3045
mod_vvisit_counterทั้้งหมด161649

เรามี: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.81.110.186
 , 
Today: ส.ค. 15, 2018

Bangkok Bank

PTT Oil Price

โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ - จังหวัดสกลนคร -
โทรศัพท์ 042 766054  ,  Fax 042 766125 MSN : sakonict@gmail.com

Copyright @ 2014 Khoksrisuphan Hospital  . All rights reserved.
http://www.koksri.mophweb.com

Technology template by best internet security